UNISOLUTION CliCattaLineUp '20210414','20220409','1,2,5','N','N'
Line Up
imprimir relatório


EXTERNO APPA 11,6 Ft - Bw - Max Loa 190,00 Mts
15/04/2021
15/04/2021 17/04/2021 PROTEUS (CT1) NORTH STAR * DIESEL
22.036.000 LT

Importacao
TBN
1 KG

Importacao
Total Navio
1 KG

Total Navio
22.036.000 LT

17/04/2021
17/04/2021 19/04/2021 RAS MAERSK (CT1) LACHMANN * OLEO BUNKER
28.600.000 KG

Importacao
TBN
1 KG

Importacao
Total Navio
28.600.001 KG

18/04/2021
19/04/2021 22/04/2021 ROMULO ALMEIDA (CT1) OCEANUS * DIESEL S10
24.000.000 LT

Importacao
OLEO DIESEL S10
10.000.000 LT

Importacao
Total Navio
34.000.000 LT

20/04/2021
22/04/2021 24/04/2021 ANFA (CT1) LACHMANN * OLEO BUNKER
36.000.000 KG

Importacao
TBN
1 KG

Importacao
Total Navio
36.000.001 KG

17/04/2021
24/04/2021 26/04/2021 PACCHA (CT1) NORTH STAR * AROMATICOS
20.000.000 KG

Importacao
TBN
1 KG

Importacao
Total Navio
20.000.001 KG

22/04/2021
26/04/2021 28/04/2021 TORM TITAN (CT1) NORTH STAR SHIPPING * DIESEL
25.000.000 KG

Importacao
TBN
1 KG

Importacao
Total Navio
25.000.001 KG

EXTERNO CATTALINI 12,5 Ft - Bw - Max Loa 229 Mts
11/04/2021 Operating
11/04/2021 15/04/2021 LARGO ENERGY (CT1) FERTIMPORT * OLEO DE SOJA
5.600.000 KG

Exportação
OLEO DE SOJA BRUTO DEGOMA
34.400.000 KG

Exportação
Total Navio
40.000.000 KG

12/04/2021 Waiting
15/04/2021 18/04/2021 MAERSK MEDITERRANEAN (CT1) NORTH STAR SHIPPING AROMATICO PESADO
6.744.238 LT
Calado de chegada 9,90mts.
Importacao
NAFTA BAIXA OCTANAGEM
35.984.114 LT
Calado de chegada 9,90mts.
Importacao
Total Navio
42.728.352 LT

13/04/2021 Anchoraged
18/04/2021 19/04/2021 MAERSK CANCUN (CT1) CARGONAVE OLEO DE SOJA BRUTO DEGOMA
11.300.000 KG
Calado de saída, 12,25mts
Exportação
Total Navio
11.300.000 KG

17/04/2021 ETA / Previsão
19/04/2021 20/04/2021 CHAMPION CONTEST (CT1) FERTIMPORT OLEO DE SOJA BRUTO DEGOMA
6.800.000 KG
Calado de saida, 11,70 mts
Exportação
Total Navio
6.800.000 KG

17/04/2021 ETA / Previsão
20/04/2021 23/04/2021 PACCHA (CT1) NORTH STAR AROMATICO PESADO
9.311.547 LT
Calado de chegada, 11,90 mts
Importacao
NAFTA BAIXA OCTANAGEM
27.658.092 LT
Calado de chegada, 11,90 mts
Importacao
Total Navio
36.969.639 LT

18/04/2021 ETA / Previsão
23/04/2021 25/04/2021 GREEN SKY (CT1) NORTH STAR OLEO DIESEL S10
20.000.000 LT
Calado de chegada 11,80mts
Importacao
Total Navio
20.000.000 LT

18/04/2021
25/04/2021 26/04/2021 SEA EAGLE (CT1) CARGILL PARANAGUA OLEO DE SOJA BRUTO DEGOMA
7.000.000 KG
Calado de saída 11,78mts.
Exportação
Total Navio
7.000.000 KG

19/04/2021
26/04/2021 28/04/2021 CHIOS STAR (CT1) NORTH STAR OLEO DIESEL S10
7.000.000 KG
Calado de chegada, 12,26mts
Importacao
Total Navio
7.000.000 KG

20/04/2021
28/04/2021 30/04/2021 APOSTOLOS (CT1) WAYPOINT OLEO DE SOJA BRUTO DEGOMA
15.000.000 KG

Exportação
Total Navio
15.000.000 KG

20/04/2021
30/04/2021 01/05/2021 JOHNNY TRAVELLER (CT1) WAYPOINT OLEO DE SOJA BRUTO DEGOMA
12.000.000 KG

Exportação
Total Navio
12.000.000 KG

21/04/2021
01/05/2021 02/05/2021 WISCO ADVENTURE (CT1) WAYPOINT OLEO DE SOJA BRUTO DEGOMA
12.000.000 KG

Exportação
Total Navio
12.000.000 KG

22/04/2021
02/05/2021 03/05/2021 MTM SINGAPORE (CT1) CARGONAVE OLEO DE PALMISTE
2.850.000 KG
Calado de chegada, 8,00mts
Importacao
OLEO DE PALMA
5.400.000 KG
Calado de chegada, 8,00mts
Importacao
Total Navio
8.250.000 KG

23/04/2021
03/05/2021 06/05/2021 CHEMWAY LARA (CT1) ALCOOL METILICO
35.189.168 KG

Importacao
Total Navio
35.189.168 KG

30/04/2021
06/05/2021 09/05/2021 PRO ONYX (CT1) CARGONAVE OLEO DE SOJA BRUTO DEGOMA
41.000.000 KG

Exportação
Total Navio
41.000.000 KG

03/05/2021
09/05/2021 11/05/2021 SAKURA BELLE (CT1) WAYPOINT ALCOOL METILICO
25.000.000 KG

Importacao
Total Navio
25.000.000 KG

INTERNO APPA 10,1 Ft - Bw - Max Loa 190 Mts
12/04/2021 Waiting
15/04/2021 16/04/2021 CELSIUS MAYFAIR (CT1) ROCHAMAR * SODA CAUSTUCA
3.000.000 KG

Importacao
TBN
1 KG

Importacao
Total Navio
3.000.001 KG

09/04/2021
16/04/2021 17/04/2021 LUIGI LAGRANGE (CT1) OCEANUS * GLP
7.000.000 KG

Importacao
TBN
1 KG

Importacao
Total Navio
7.000.001 KG

18/04/2021
18/04/2021 19/04/2021 PVT AURORA (CT1) ATLANTA SHIPPING ALCOOL METILICO
11.086.874 KG
Calado de chegada, 9,13mts
Importacao
Total Navio
11.086.874 KG

20/04/2021
20/04/2021 21/04/2021 BOW OCEANIC (CT1) MARCON * SODA CAUSTICA
4.000.000 KG

Importacao
TBN
1 KG

Importacao
Total Navio
4.000.001 KG

02/05/2021
02/05/2021 04/05/2021 CELSIUS MANHATTAN (CT1) ROCHAMAR ALCOOL METILICO
14.000.000 KG

Importacao
Total Navio
14.000.000 KG

INTERNO CATTALINI 11,5 Ft - Bw - Max Loa 190 Mts
12/04/2021 Operating
13/04/2021 15/04/2021 CELSIUS MAYFAIR (CT1) ROCHAMAR SODA CAUSTICA LIQMEMBRANA
3.000.191 KG
calado de chegada 9,70mts
Importacao
ALCOOL METILICO
13.038.764 KG
calado de chegada 9,70mts
Importacao
Total Navio
16.038.955 KG

23/04/2021
23/04/2021 25/04/2021 XENA (CT1) ROCHAMAR SODA CAUSTICA LIQMEMBRANA
7.000.297 KG

Importacao
ALCOOL METILICO
11.000.000 KG

Importacao
Total Navio
18.000.297 KG

23/04/2021
25/04/2021 26/04/2021 UZAVA (CT1) GAC LOGISTICA DO BRASIL OLEO DIESEL S500
18.277.000 LT
Calado de chegada, 11,40mts
Importacao
Total Navio
18.277.000 LT

24/04/2021
26/04/2021 27/04/2021 BOW ARCHITECT (CT1) BPA METILTIO BUTANOICO ACIDO
3.200.000 KG

Importacao
Total Navio
3.200.000 KG

29/04/2021
29/04/2021 30/04/2021 RHL DRESDEN (CT1) CARGONAVE OLEO DE SOJA REFINADO
7.500.000 KG

Exportação
Total Navio
7.500.000 KG

10/05/2021
10/05/2021 11/05/2021 NAVIG8 SPICA (CT1) BPA METILTIO BUTANOICO ACIDO
3.500.000 KG

Importacao
Total Navio
3.500.000 KG